Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти


Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Інформація та документи

Посилання

статут закладу освіти Статут
ліцензії на провадження освітньої діяльності
cертифікати про акредитацію освітних програм
структура та органи управління закладу освіти
кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
мова (мови) освітнього процесу
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
результати моніторингу якості освіти
річний звіт про діяльність закладу освіти
правила прийому до закладу освіти
умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
iнформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів освіти, що отримують публічні кошти та їх засновників)
кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштівКОНТАКТИ:
34700, Рівненська обл., м. Корець, вул. Незалежності, 39; тел. (03651) 2-13-20; E-mail: vpu24korec@ukr.net