ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ ЧЕРЕЗ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ

Вимоги до визначення єдиної науково – методичної теми:


1. Актуальність теми для діяльності конкретного педагогічного колективу; відповідність розвитку колективу щодо реалізації конкретних завдань, які випливають з науково – методичної теми.
2. Відповідність теми сучасним педагогічним ідеям та концепціям.
3. Колегіальність вибору теми усім педагогічним колективом з урахуванням думок його найавторитетніших членів.
4. Діалектичний зв'язок єдиної теми з темою чи проблемою, над якою працюють педагоги училища.
5. Цілісність – охоплення науково – методичною темою як навчальної, так і виховної роботи.

Загальні напрями в організації методичної роботи


• підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів в/н через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення їх професійної, соціальної та особистісної компетентності та розвитку творчої ініціативи;
• упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних методів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації;
• організація методичного супроводу молодих педагогів для успішної адаптації до роботи та підвищення рівня професійної, соціальної та особистісної компетентності;
• підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу;
• здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Вибір науково-методичної теми обумовив наступне:


• дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педагога (шляхом відвідання уроків, позакласних заходів дирекцією, методичним активом з їх наступним аналізом);
• вивчення рівня навчальних досягнень учнів, їх вихованості, розвитку;
• анкетування, діагностування педагогічних працівників з метою встановлення рівня професійної кваліфікації;
• складання карти діагностики педагогічної діяльності, систематизація досягнень і утруднень педагогів;
• виявлення шляхом аналізу карти діагностики педагогічної діяльності та педагогічних спостережень за діяльністю колективу єдиної науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності для педагогічного колективу.
Єдина наукова-методична проблема була обговорена і затверджена педагогічною радою училища.

Визначені наступні завдання:


- дидактичні:
• формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;
• розвиток творчої активності учнів на уроках;
• забезпечення й стимулювання саморозвитку й самореалізації особистості;
• підвищення рівня навчальних досягнень.
- педагогічні:
• системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно-зорієнтований підхід до учнів.
• технології інтерактивного навчання;
• технології проектів;
• технології критичного мислення;
• інформаційно-цифрових технологій;
• технологій креативного навчання;

Аналіз результатів роботи над колективною науково – методичною темою училища здійснюється на основі:


• Аналізу шляхів реалізації науково – методичної теми;
• Визначення конкретних успіхів у роботі над колективною проблемою та розкриття їх причин;
• Виявлення недоліків та аналіз їх причин;
• Узагальнення результатів вивчення стану викладання навчальних предметів;
• Розкриття зв’язку між результатами роботи над колективною науково – методичною темою та якісним складом педагогічних кадрів;
• Аналізу кінцевих результатів методичної роботи, їх придатності для розв’язання проблеми училища;
• Конкретністю розроблених за наслідками роботи рекомендацій;
• Визначеності завдань роботи на подальшу перспективу.